DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Ankete

Prilikom dostave očitanog stanja plinomjera i reklamacije računa za plin, koji komunikacijski kanal najčešće koristite?
  • Centar za potrošače GPZ-Opskrbe - 12,95%
  • Centar za korisnike Zagrebačkog holdinga - 1,35%
  • Pozivni centar GPZ-Opskrbe - 2,17%
  • Web portal GPZ-Opskrbe - 27,84%
  • Web aplikacija MOJ RAČUN - 34,21%
  • Mobilna aplikacija MOJ RAČUN - 10,40%
  • Pošta - 1,05%
  • e-mail - 9,58%
  • Fax - 0,45%