DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Impressum

Službena stranica tvrtke Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
 

Izdavač: Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1
10000 Zagreb
Adresa (URL):
http://www.gpz-opskrba.hr
 
e-Mail:
web.informacije@gpz-opskrba.hr
 
Produkcija:
Globaldizajn d.o.o., Zagreb, Bani 75