DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Službenik za zaštitu osobnih podataka

Ovom Politikom privatnosti želimo Vam pružiti detaljnije informacije o obradi Vaših osobnih podataka u vezi s korištenjem usluga Gradske plinare Zagreb – Opskrba  d.o.o. kao i pravima koja možete ostvariti u vezi s obradom tih podataka.

Zaštita podataka primjenjuje na sve osobne podatke krajnjih kupaca koje prikupljamo i obrađujemo, izravno ili putem svojih partnera. Osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na fizičku osobu čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, izravno ili neizravno. Obrada podataka je bilo koja radnja izvršena na osobnim podacima, poput primjerice prikupljanja, pohrane, upotrebe, uvida i prijenosa osobnih podataka.
 
Voditelj obrade osobnih podataka
Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
OIB: 74364571096 
e-mail: opskrba@gpz-opskrba.hr
web: www.gpz-opskrba.hr

Za pitanja o obradi Vaših osobnih podataka ili u vezi ostvarivanja prava na zaštitu podataka molimo Vas da se obratite našem službeniku za zaštitu podataka.
Kontakt podaci:
e-mail: GPZO.zastitaosobnihpodataka@gpz-opskrba.hr
tel: 01/6437-414

Svrha i pravna osnova obrade Vaših osobnih podataka
Vaše osobne podatke obrađujemo u skladu s odredbama Opće uredbe o zaštiti podataka, Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka i ostalih propisa o zaštiti osobnih podataka.

Kategorije osobnih podataka koje obrađujemo
Obrađujemo osobne podatke koje smo prikupili od Vas putem predugovorne dokumentacije/ obrazaca, a koji uključuju Vaše osnovne podatke (npr. ime i prezime fizičke osobe odnosno odgovorne osobe pravne osobe ili potpisnika pravne osobe, adresa, osobni identifikacijski broj, kontaktni broj telefona, adresa elektroničke pošte, identifikacijska oznaka obračunskog mjernog mjesta, broj zemljišnoknjižne čestice itd.).
 
Otkrivanje Vaših osobnih podataka
Ako je nužno radi postizanja prethodno navedenih svrha obrade, odnosno ako je utvrđeno obvezujućim primjenjivim propisima, Vaše osobne podatke možemo otkriti fizičkim i/ili pravnim osobama, tijelima javne vlasti ili drugim tijelima (primatelji).
Bez obzira kojim primateljima dostavljamo Vaše osobne podatke, mi ćemo dostaviti samo one podatke koji su neophodni za postizanje konkretne svrhe obrade.
  
Razdoblje čuvanja Vaših osobnih podataka
Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje određene legitimne svrhe, osim ako važećim propisima nije za pojedinu svrhu predviđeno duže vrijeme čuvanja.
Posljedice ako nam ne pružite svoje osobne podatke
Vaši osobni podaci su nam potrebni za  pružanje naših usluga.
Ako nam ne pružite osobne podatke ili to ne učinite u mjeri u kojoj su nam ti podaci potrebni, možda nećemo biti u mogućnosti ispuniti vaše zahtjeve odnosno izvršiti svoje obveze iz ugovora o korištenju naših usluga.
Molimo Vas da posebno obratite pozornost da ako zbog uskraćivanja potrebnih osobnih podataka kako je to naznačeno u predugovornim obrascima ne budemo u mogućnosti izvršiti svoju obvezu iz ugovora o korištenju naših usluga, ne možemo niti snositi odgovornost za neispunjenje ugovorne obveze s naše strane.
 
Za ostvarivanje svih svojih prava u vezi s obradom osobnih podataka možete se obratiti našem službeniku za zaštitu podataka.

Pravo na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu
Ako smatrate da obrada Vaših osobnih podataka nije u skladu s propisima o zaštiti osobnih podataka, imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka (www.azop.hr).

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
Nova hrvatska banka d.d. HR4225030071111000400
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096