DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Misija, vizija, strategija i politika kvalitete

Misija

Sigurna, pouzdana i kontinuirana opskrba prirodnim plinom.

Vizija

Gradska plinara Zagreb – Opskrba vodeći je opskrbljivač prirodnim plinom kupaca spojenih na plinske distribucijske sustave u Republici Hrvatskoj. Želimo zadržati tu poziciju i dalje biti jednako uspješni te graditi i razvijati poslovanje povećanjem broja kupaca i širenjem na nova plinska distribucijska područja.

Strategija

Kontinuiranom edukacijom i usvajanjem novih znanja, praćenjem tržišta prirodnog plina i potreba kupaca te primjenom novih tehnologija osiguravamo razvoj održivog modela poslovanja, zadovoljstvo naših kupaca i ispunjenje poslovnih ciljeva.  

Politika kvalitete

Gradska plinara Zagreb – Opskrba gradi svoj uspjeh i budući razvoj na osiguranju visoke razine kvalitete usluge opskrbe prirodnim plinom. Zadovoljstvo naših kupaca izrazito nam je važno i zato se trudimo pružati sigurnu, pouzdanu i kontinuiranu opskrbu plinom. Primjenom zahtjeva norme ISO 9001:2015 želimo postići veću učinkovitost sustava, osigurati trajnu kvalitetu i poboljšanje poslovanja. Preventivnim djelovanjem i uspostavom nadzora nad poslovnim procesima nastojimo kontinuirano unaprjeđivati naš sustav poslovanja. Identificiramo potencijalne rizike i obrađujemo ih kako bismo njihove posljedice minimizirali koliko god je to moguće. Naši radnici najvrjedniji su pokretači naših poslovnih procesa. Poticanjem timskog rada i razvojem osjećaja pripadnosti cjelini, stvaramo pozitivno radno okruženje. Svijest radnika o važnosti ostvarenja poslovnih ciljeva Društva i provođenja politike kvalitete podižemo kontinuiranom edukacijom. S našim dobavljačima razvijamo partnerske odnose te nastojimo dobrom suradnjom osigurati zajedničke uspjehe i poslovne ciljeve. Aktivnosti Gradske plinare Zagreb – Opskrbe odvijaju se u skladu s važećim zakonskim aktima i poslovnom politikom tvrtke i vlasnika. Ova politika kvalitete predstavlja temelj za razvoj sustava upravljanja kvalitetom i obvezujuća je za sve naše radnike. Politiku javno objavljujemo.
 

Puni naziv energetskog subjekta:
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. za opskrbu plinom
Sjedište i adresa energetskog subjekta:
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
RAČUNI (IBAN):
Zagrebačka banka d.d. HR2623600001102024274
Privredna banka Zagreb d.d. HR3623400091110343158
Erste & Steiermärkische Bank d.d. HR7124020061100662212
HPB HR1523900011198031954
Osoba ovlaštena za zastupanje:
Jeronim Tomas
  • direktor 
  • zastupa društvo samostalno i pojedinačno od 11.11.2021. godine
Centar za informiranje kupaca:
tel. 072 500-400
Ured uprave Društva:
tel. +385 (1) 6437-320
Matični brojevi i OIB:
Matični broj energetskog subjekta 080654572
Matični broj 2371090
OIB 74364571096