DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
povratak

Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Poštovani kupci,

Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. listopada do 31. prosinca 2022. te za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2023.​ https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_108_1605.html.
Cijene za javnu uslugu opskrbe plinom su različite ovisno o  distribucijskim područjima i tarifnim modelima. Prosječna potrošnja kućanstava se najčešće svrstava u TM2. 
Tarifni model bi trebao biti ispisan na Vašim dosadašnjim računima za 2022.g.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce iz kategorije kućanstvo subvencionira se u iznosu od 0,10 (0,0133) HRK/kWh (EUR/kWh) bez poreza na dodanu vrijednost.
 

Cijene Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. iznose kako slijedi
(prikaz cijena pogledajte kroz padajući izbornik):