DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
povratak

Pregled cijena po distribucijskim područjima GPZ - Opskrbe

Poštovani kupci,

Hrvatska energetska regulatorna agencija je donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 1. travnja do 31. prosinca 2022. https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_03_32_392.html .
Cijene za javnu uslugu opskrbe plinom su različite ovisno o  distribucijskim područjima i tarifnim modelima. Prosječna potrošnja kućanstava se najčešće svrstava u TM2. 
Tarifni model bi trebao biti ispisan na Vašim dosadašnjim računima za 2022.g.

Cijene Gradske plinare Zagreb – Opskrbe d.o.o. iznose kako slijedi
(prikaz cijena pogledajte kroz padajući izbornik):