DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
01.09.2022.

UREDOVNO RADNO VRIJEME URUDŽBENOG ZAPISNIKA ZA RAD SA STRANKAMA

Ponedjeljak - Petak u vremenu od 10,00 do 12,00 sati