DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
povratak

Cjenik nestandardnih usluga


Cjenik nestandardnih usluga od 01.10.2022.
https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_09_108_1601.html

OPSKRBLJIVAČ PLINOM U OBVEZI JAVNE USLUGE
Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1, Zagreb
Cjenik u primjeni od 01.10.2022.

CJENIK NESTANDARDNIH USLUGA
opskrbljivača plinom u obvezi javne usluge za regulacijsko razdoblje 1. listopada 2022. – 31. prosinca 2026.


Nestandardna usluga   Broj radnik- sati CIJENA NESTANDARDNE USLUGE BEZ PDV-a
EUR (HRK)
CIJENA NESTANDARDNE USLUGE S PDV-om u visini 25%
EUR (HRK)
1. Obračunavanje i dostava mjesečne novčane obveze za isporučeni plin na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu na temelju dostave mjesečnih očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca - 0,10 1,46 (11,00) 1,82 (13,75)
2. Izrada i dostava izvanrednog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu:        
2.1. na temelju dostave očitanja stanja plinomjera od strane krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu - 0,10 1,46 (11,00) 1,82 (13,75)
2.2. na temelju izvanrednog očitanja stanja plinomjera od strane operatora distribucijskog sustava - 0,15 2,19 (16,50) 2,74 (20,63)
3. Izrada kontrolnog obračuna unutar obračunskog razdoblja na zahtjev krajnjeg kupca koji koristi javnu uslugu [1] 0,10 1,46 (11,00) 1,82 (13,75)
Opis izračuna ili pojašnjenje nestandardne usluge:
[1] Trošak nestandardne usluge snosi podnositelj zahtjeva za obračun samo u slučaju kada je zahtjev podnositelja neopravdan. Cijena usluge ne uključuje trošak angažiranja vanjskog pružatelja usluge koji se obračunava temeljem ispostavljenog računa za stvarno pružene usluge.
(u skladu s odredbama Općih uvjeta opskrbe plinom)