DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
08.04.2021.

Poziv zainteresiranim subjektima za iskazivanje interesa za otkup energetskih ušteda

Poštovani,

Pozivamo zainteresirane subjekte koji su obveznici ostvarenja ušteda u skladu sa Zakonom o energetskoj učinkovitosti (NN 127/14, 116/18 i 25/20), da nam se obrate za otkup viška verificiranih ušteda koje su ostvarene u Grupi Zagrebački holding u razdoblju od 01.01.2014 do 31.12.2019.g.
Predmetne uštede su potvrđene u SMIV-u i Rješenjem Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja, a u naravi se radi o uštedama koje su preostale nakon ispunjanja naših obveza ušteda.
 
Predmet otkupa su 27.225.428 kWh ušteda, koje bi ustupili uz naknadu.
 
Ukoliko ste zainteresirani za otkup ušteda, molimo da u Vašoj ponudi navedete podatke o:
- količini ušteda u kWh za koju ste zainteresirani,
- cijeni koju ste spremni ponuditi za otkup ušteda u kn/kWh (bez PDV).
 
Ponuditelji svoje ponude mogu dostaviti elektroničkim putem na mail adresu: igor.pirija@gpz-opskrba.hr
Rok za dostavu ponuda je 19. travnja 2021.g.
 
U slučaju postignutog dogovora, ugovorne strane bi međusobne odnose regulirale Ugovorom o otkupu ušteda energije.
 
Za sve dodatna pitanja i  informacije budite nas slobodni kontaktirati, na niže navedene kontakt brojeve.
 
S poštovanjem,

Igor Pirija, direktor

Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o.
Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
Tel.: +385 (0)1 643 7320, 
E-mail: igor.pirija@gpz-opskrba.hr