DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

Opskrba prirodnim plinom

Grad
Općina

Broj kupaca prirodnog plina


Stanje na dan 31.12.2022.​

a) Broj kupaca prema obračunskom mjernom mjestu* Kućanstvo* Poduzetništvo Ukupno
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 277.294 9.589 286.883
Ostala distribucijska područja u RH 93.155 2.027 95.182
Kupci na transportnom sustavu 0 0 0
Veleprodaja 0 0 0
SVEUKUPNO 370.449 11.616 382.065

 

Stanje na dan 31.12.2022. 

b) Ukupan broj kupaca** Kućanstvo* Poduzetništvo Ukupno
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 286.384 10.773 297.157
Ostala distribucijska područja u RH 94.622 2.860 97.482
Kupci na transportnom sustavu 0 0 0
Veleprodaja 0 0 0
SVEUKUPNO 381.006 13.633 394.639
* Javna usluga opskrbe plinom
** Uključivo i članovi zajedničkih plinskih kotlovnica

Popis neposrednih članova bilančne skupine GPZ-Opskrba za plinsku godinu 2022/23:


Gradska plinara Zagreb - Opskrba d.o.o. Radnička cesta 1 10000 Zagreb

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2022.


a) Godišnje količine * Kućanstvo*
(m3)
Poduzetništvo
(m3)
Ukupno
(m3)
Gradska plinara Zagreb d.o.o. (ODS) 234.040.545 70.006.036 304.046.581
Ostala distribucijska područja u RH 45.254.334 16.704.556 61.958.890
Kupci na transportnom sustavu 0 0 0
Veleprodaja 0 6.454.686 6.454.686
SVEUKUPNO 279.294.879 93.165.278 372.460.157
* Javna usluga opskrbe plinom

Godišnje količine isporučenog prirodnog plina 2016.-2022.


god 2016.
2017.
2018. 2019. 2020. 2021. 2022.
Q/Sm3 396.483.404 393.207.972 379.434.569 374.142.210 382.815.261 428.831.439 372.460.157