DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400
15.03.2022.

Obavijest kupcima koji nisu kućanstva

Poštovani,

kao što Vam je poznato, zbog višestrukog povećanja cijena na tržištu plina, Gradska plinara Zagreb – Opskrba d.o.o. je izvršila korekciju cijena za kupce koji ne koriste javnu uslugu opskrbe plinom.
Prilikom korekcije, kupcima je dana mogućnost da u slučaju ne prihvaćanja korekcije cijene (promjenjive cijene vezane za burzu plina) mogu bez dodatnih troškova/ penalizacije raskinuti ugovor,
odnosno izvršiti promjenu opskrbljivača plinom. U međuvremenu, koncem veljače, je došlo do još većih udara na tržište plina zbog izvanredne situacije, rata u Ukrajini.
Zbog toga su i regulator Hrvatska energetska regulatorna agencija (HERA) i Vlada Republike Hrvatske donijeli izmjene dosadašnje podzakonske regulative kao i mjere pomoći kupcima plina.
HERA je radi višestrukog porasta cijene plina na europskim veleprodajnim tržištima plina, zbog čega je cijena plina za kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo od zadnjeg tromjesečja 2021. godine
porasla izvan granica raspona koje su bile predviđene važećom Metodologijom utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu pristupila izmjenama i dopunama Metodologije, a kako bi krajnja cijena zajamčene opskrbe u većoj mjeri odražavala aktualna tržišna kretanja, čime ne bi značajno odstupala od prosječne krajnje cijene opskrbe plinom navedenih krajnjih kupaca donijela Izmjene i dopune navedene Metodologije. Nadalje, slijedom navedenih Izmjena i dopuna Metodologije, što predstavlja promijenjene uvjete obavljanja opskrbe plinom RH općenito pa tako i zajamčene opskrbe u odnosu na dosadašnje uvjete, pristupilo se i provedbi javnog natječaja za odabir zajamčenog opskrbljivača.
Vlada Republike Hrvatske je u cilju ublažavanja rasta cijena energenata donijela Odluke o paketu mjera pomoći i to :
 
  • na sjednici Vlade RH od 09.03.2022.g. je točka dnevnog reda bio Nacrt prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost, s Nacrtom konačnog prijedloga zakona kojim bi od 01.04.22. do 31.03.2023. stopa PDV na plin iznosila 5%.
  • na istoj sjednici Vlade RH, točka dnevnog reda je bio i Prijedlog odluke o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom od 01.04.2022.g. za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina do 10 GWh kojom bi se krajnja cijena opskrbe plinom za krajnje kupce koji nisu kućanstvo subvencionirala u iznosu od 0,15 kn/kWh bez PDV-a uz određene uvjete.
    Zbog naprijed navedenih, izvanrednih okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti (rast cijene energenata zbog rata u Ukrajini) obavještavamo kupce koji nisu kućanstvo o nastavku primjene korigirane/promjenjive cijene te ponovo informiramo o mogućnosti raskida ugovora o opskrbi plinom bez naknade.
    Osim toga, od 01.04.2022.g. će prema najavama biti uvedena niža stopa PDV-a te subvencija od 0,15 kn/kWh za mikro, male i srednje poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh.
    Molimo kupce da se dalje informiraju o mogućnostima korištenja mjera pomoći jer će  Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, za potrebe provedbe dodjele sredstava krajnjim kupcima koji nisu kućanstvo, raspisati javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti.
S poštovanjem,       

Direktor Društva

mr.sc. Jeronim Tomas