DE EN HR Centar za informiranje kupaca (od 0 do 24)072 500 400

BJELOVAR - Javna usluga opskrbe plinom - cijene plina od 01.01.2021. do 31.03.2021.

Krajnja cijena plina za kućanstva utvrđuje se odlukom Hrvatske energetske regulatorne agencije (HERA) na temelju Metodologije utvrđivanja iznosa tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom i zajamčenu opskrbu koju sukladno Zakonu o tržištu plina donosi HERA.

Opskrbljivači plinom imaju mogućnost određivanja cijene koja je manja od cijene propisane od strane regulatora HERA-e te je GPZ-Opskrba d.o.o. donijela Odluku o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. (268/2020-OP) kojom je određena manja cijena od cijene propisane od strane regulatora.

Cijena plina i fiksna mjesečna naknada za javnu uslugu opskrbe plinom:
- od 1. siječnja do 31. ožujka 2021. godine, sukladna je Odluci Uprave GPZ-Opskrbe d.o.o. o iznosu tarifnih stavki za javnu uslugu opskrbe plinom za razdoblje od 01.01.2021.g. do 31.03.2021.g. (268/2020-OP)

IZNOSI TARIFNIH STAVKI ZA JAVNU USLUGU OPSKRBE PLINOM ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 31. OŽUJKA 2021. GODINE

Energetski subjekt: GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA d.o.o. (za područje grada Bjelovara i općina Veliki Grđevac, Velika Pisanica, Nova Rača, Severin, Kapela, Rovišće, Ivanska, Štefanje i Berek), Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke  Tarifni model Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a) Mjerna jedinica
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM1 0,2480 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM2 0,2392 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM3 0,2370 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM4 0,2348 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM5 0,2326 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM6 0,2304 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM7 0,2304 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM8 0,2282 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM9 0,2259 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM10 0,2215 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM11 0,2171 kn/kWh
Tarifna stavka za isporučenu količinu plina za razdoblje od 1. siječnja 2021. do 31. ožujka 2021. Ts1 TM12 0,2127 kn/kWh
 
Vrsta tarifne stavke Oznaka tarifne stavke  Tarifni model  Krajnja cijena opskrbe plinom (bez PDV-a)  Mjerna jedinica
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM1 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM2 11,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM3 22,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM4 33,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM5 44,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM6 66,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM7 110,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM8 165,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM9 220,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM10 330,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM11 440,00 kn
Fiksna mjesečna naknada Ts2 TM12 550,00 kn
 

Napomena: Krajnjem kupcu u građevini ili dijelu građevine namijenjenoj za stanovanje fiksna mjesečna naknada za distribuciju plina Ts2dis uvećava se za iznos od 3,00 kune po obračunskom mjernom mjestu, sukladno odredbama Metodologije za distribuciju, a zbog troškova postupka ispitivanja nepropusnosti i ispravnosti nemjerenog i mjerenog dijela plinske instalacije u svrhu izdavanja ispitnog izvještaja prema Zakonu o zapaljivim tekućinama i plinovima.